Gói Data Không Giới Hạn

Gói Cước Đặc Biệt Dành Riêng Cho Sim Của Bạn 👇

Đăng Ký 4G Viettel Ngày

MI2k-2.000đ /Ngày

50MB/ Ngày

MI3k-3.000đ /Ngày

100MB/ Ngày

MI5D-5.000đ /Ngày

500MB/ Ngày

MI10D-10.000đ /Ngày

2GB/ Ngày

WC1-10.000đ /Ngày

1GB/ Ngày

WC2-20.000đ /Ngày

5GB/ Ngày

Đăng Ký 4G Viettel Tháng

MIMAXSV

50.000đ/ 30 Ngày

5Gb/ 30 ngày

(Hết tốc độ cao sử dụng tốc độ thường)

V50C

50.000đ/ 30 Ngày

3Gb data tốc độ cao.

[Miễn phí 10 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng, (tối đa 1000 phút)]/ 30 Ngày

UMAX50N

50.000/ 30 Ngày

5Gb data tốc độ cao.

Không Giới Hạng Lưu Lượng 

MIMAX70

70.000đ/ 30 Ngày

3Gb /30 Ngày 

(Hết tốc độ cao sử dụng tốc độ thường)

ST70K

70.000đ/ 30 Ngày

[15GB/30ngày)]

V70C

70.000đ/ 30 Ngày

[15GB (500Mb/ngày)]

[Miễn phí 10 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng, (tối đa 1000 phút)]/ 30 Ngày

MIMAX90

90.000đ/ 30 Ngày

5Gb /30 Ngày

(Hết tốc độ cao sử dụng tốc độ thường)

V90C

90.000đ/ 30 Ngày

[30GB (1Gb/ngày)]

[Miễn phí 20 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng( Tối đa 1000 phút), 20 phút ngoại mạng]/ 30 Ngày

ST90

90.000đ/ 30 Ngày

[30GB (1Gb/ngày)]

 

V120

120.000đ/ 30 Ngày

[60GB (2Gb/ngày)]

[Miễn phí 20 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng( Tối đa 1000 phút), 50 phút ngoại mạng]/ 30 Ngày

V120C

120.000đ/ 30 Ngày

[60GB (2Gb/ngày)]

[Miễn phí 20 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng( Tối đa 1000 phút), 50 phút ngoại mạng]/ 30 Ngày

V120N

120.000đ/ 30 Ngày

[120GB (4Gb/ngày)]

[Miễn phí 20 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng( Tối đa 1000 phút), 50 phút ngoại mạng]/ 30 Ngày

MIMAX125k

125.000đ/ 30 Ngày

8Gb /30 Ngày

(Hết tốc độ cao sử dụng tốc độ thường)

ST150k

150.000đ/ 30 Ngày

[90GB (3Gb/ngày)]

V150C

150.000đ/ 30 Ngày

[90GB (3Gb/ngày)]

[Miễn phí 20 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng( Tối đa 1000 phút), 50 phút ngoại mạng]/ 30 Ngày

MIMAX200

200.000đ/ 30 Ngày

15Gb /30 Ngày

(Hết tốc độ cao sử dụng tốc độ thường)

V200X

200.000đ/ 30 Ngày

[60GB (2Gb/ngày)]

[Miễn phí 20 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng( Tối đa 1000 phút), 200 phút ngoại mạng]/ 30 Ngày

UMAX300

300.000đ/ 30 Ngày

30Gb / 30 Ngày

(Hết 30Gb sử dụng tốc độ 3Mbps, Vẫn xem youtube, lướt facebook)

Đăng ký 4G Viettel Theo Chu Kỳ Dài

3UMAX50N
(150.000đ/3 tháng)

 • Tặng 5GB/tháng (15GB/3 tháng)
 • Hết data miên phí truy với cập tốc độ 3Mbps và 1Mbps

3V90C
(270.000đ/3 tháng)

 • Tặng 1GB/ngày (90GB/3 tháng)
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút (Tối đa 1.000 Phút/ tháng).
 • Tặng 20 phút gọi ngoại mạng/tháng
 • Miễn phí Tiktok

3V120N
(360.000đ/3 tháng)

 • Tặng 4GB/ngày (360GB/3 tháng)
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút (Tối đa 1.000 Phút/ tháng).
 • Tặng 20 phút gọi ngoại mạng/tháng

90N
(900.000đ/3 tháng)

 • Tặng 5GB/ngày (450GB/ 3 tháng)
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
 • Tặng 150 phút ngoại mạng/tháng (450 phút/ 3 tháng)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng

6UMAX50N
(300.000đ/6 tháng)

 • Tặng 5GB/tháng (30GB/6 tháng)
 • Hết data miên phí truy với cập tốc độ 3Mbps và 1Mbps

6V90C
(540.000đ/6 tháng)

 • Tặng 1GB/ngày (180GB/ 6 tháng)
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút (Tối đa 1.000 phút/ tháng).
 • Tặng 20 phút gọi ngoại mạng/tháng
 • Miễn phí Tiktok

6V120
(720.000đ/6 tháng)

 • Tặng 2GB/ngày (360GB/6 tháng)
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút )
 • Tặng 50 phút gọi ngoại mạng/tháng

180N
(1.800.000đ/6 tháng)

 • Tặng 5GB/ngày (900GB/ 6 tháng)
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
 • Tặng 150 phút ngoại mạng/ 30 ngày (900 phút/6 tháng)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng

12UMAX50N
(600.000đ/12 tháng)

 • Tặng 5GB/tháng (60GB/12 tháng)
 • Hết data miên phí truy với cập tốc độ 3Mbps và 1Mbps

12V90C
(1.080.000đ/12 tháng)

 • Tặng 1GB/ngày (360GB/ 12 tháng)
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút (Tối đa 1.000 phút/ tháng).
 • Tặng 20 phút gọi ngoại mạng/tháng
 • Miễn phí Tiktok

12V120
(1.440.000đ/12 tháng)

 • Tặng 2GB/ngày (720GB/12 tháng)
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút.
 • Tặng 50 phút gọi ngoại mạng/tháng

360N
(3.600.000đ/12 tháng)

 • Tặng 5GB/ngày (1.800GB/ 12 tháng)
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
 • Tặng 150 phút ngoại mạng/ 30 ngày (1800 phút/12 tháng)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng